Skip to main content
Home » Gaming » Teknologi i skolen skal gi muligheter og utvikling
Gaming

Teknologi i skolen skal gi muligheter og utvikling

Med de nye læreplanene har digitale ferdigheter fått en tydeligere plass i skolen. Det er gode nyheter både for elevene og for vår fremtid.

Gaming kan stimulere nysgjerrighet og kreativitet. Spill kan være en arena der man lærer problemløsning og samarbeid. Ikke minst gir ulike digitale plattformer muligheter til å bli kjent med folk som bor helt andre steder.

Den digitale utviklingen endrer på mange måter premissene for læring. Tenk bare på spillet Assassin’s Creed Odyssey, der det er mulig å utforske antikkens Hellas ganske tett opp mot slik det faktisk var, og få et innblikk i historien mens man spiller.

Digitale ferdigheter i fokus

I fjor høst gjorde regjeringen de største endringene som er blitt gjort i læreplanene på nesten 15 år. Vi ville blant annet sørge for at digitale ferdigheter skulle få en tydeligere plass i skolen. Vi vil at dere skal utvikle god digital dømmekraft, at dere skal bli kildekritiske og bli god på informasjonssikkerhet.

Vi vil også at dere skal lære om algoritmer og programmering. For det er ikke nok å vite hvordan man bruker ulik teknologi. Algoritmer påvirker hverdagen vår. De kan diskriminere og gjøre oss sårbare for påvirkning. Vi må forstå hvordan plattformene vi bruker er bygget opp, og hvilke konsekvenser det får. Programmering forbereder dere på fremtidens arbeidsliv, men det bidrar også til at vi kan forstå samfunnet og ta valg som former det.  

Skolene og lærerne må henge med

Skolene og lærerne må henge med på den digitale utviklingen. Det betyr at skolene må sørge for at dere har det utstyret dere trenger – uansett om dere får opplæringen hjemmefra eller på skolen. Det må bli mindre forskjeller mellom skolene og ulike steder i landet. Digitalisering skal ikke føre til skiller mellom elever som har og ikke har tilgang til utstyr og nett.

Det betyr også at lærere må ha god digital kompetanse. Et eksempel er Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Der har de ansatt egne spillpedagoger, som skal hjelpe andre lærere med å lage undervisningsopplegg som inkluderer spill. Skolen ønsker at spill i større grad kan brukes som et verktøy i opplæringen.

Uansett hvordan skolen ønsker å organisere det, må lærere lære av hverandre, og samarbeide om å gi elever god digital opplæring. Her har også lærere og elever mye å lære av hverandre.

Vi lykkes med teknologi i skolen når det gir utvikling, frihet og like muligheter til alle elever. Og når alt det dere som elever kan om den digitale verdenen, kombineres med alt det lærerne kan om undervisning og fag.  

Av Guri Melby (V)

Next article