Home » Gaming » Gamere blir stadig mer attraktive
E-sport

Gamere blir stadig mer attraktive

E-sport blir i større grad anerkjent i samfunnet, hvor flere og flere videregående og folkehøgskoler tilbyr e-sport som programfag. Foto: RODNAE Productions

E-sport fortsetter å være en av de raskest voksende næringene i verden, hvor både e-sportutøvere og streamere får bedre rettigheter og forutsetninger for å drive med det de elsker.

Som gamer, utøver og streamer utvikler man personlige egenskaper som er nyttig i både sosiale og faglige sammenhenger senere i livet. I tillegg fungerer gamingverdenen som en sosial møteplass uavhengig av geografiske begrensninger.

Norges E-sportforbund jobber aktivt for en positiv og inkluderende digital kultur. Vi ønsker at gamingverdenen skal være et inkluderende og trygt sted, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysisk utvikling og funksjonshemming. Vi oppfordrer derfor alle til å heve stemmen dersom de opplever at noen utsettes for diskriminering eller trakassering på nett, og bidrar til at spill blir en hyggelig sosial møteplass for alle. Selv om vi fortsatt har en vei å gå, opplever vi at flere og flere tar ansvar, noe som er veldig gledelig.


Stadig større anerkjennelse for gamerne

E-sport blir i større grad anerkjent i samfunnet, hvor flere og flere videregående og folkehøgskoler tilbyr e-sport som programfag. Nå har e-sport også kommet på universitetsnivå, hvor Universitetet i Agder tilbyr en bachelor i «Akademisk e-sport». Gamerne og utøverne blir stadig mer attraktive også i andre sammenhenger. Manpower har over mange år hatt sin kampanje om å «sette gamingen på CV-en». De fremhever at gaming gir mange personlige egenskaper som kan være nyttige i andre yrker. Gamerne får blant annet en naturlig utvikling i ferdighetene kommunikasjon og ledelse.

Norges E-sportforbund i vekst

Kulturminister Anette Tretterbergstuen uttalte nylig, på stortingshøringen om den digitale spillkulturen, at retningen og strategien for e-sport i Norge bør ligge i hendene til Norges E-sportforbund, og dette er noe vi tar fatt på med alvor og glede. Vi har i dag over 50 medlemsklubber, og skal jobbe for flere, slik at alle får et godt tilbud. Både de som ønsker å satse, men også de som ønsker å ha en sosial møteplass og spille for moro skyld.

Følg Norges e-sportforbund på facebook eller ta kontakt på mail ved å klikke på ikonene.

Neste artikkel