Skip to main content
Home » Gaming » Dataspill gir nyttig læring: – De positive egenskapene er mange
Sponset

– I 2018 åpnet Manpower opp for å sette spillerfaring på CV-en, og siden den gang har vi vært tydelige på at dette er noe vi setter pris på. Spillerfaring har blitt mer og mer relevant i arbeidslivet også, sier leder for forretningsutvikling i Manpower region vest, Andreas Bjerkvik. Han opplever at arbeidsmarkedet nå er mer mottakelig for denne typen erfaring enn tidligere.

Selv på øverste hold blir spilling tatt på alvor. Onsdag 4. september 2019 la regjeringen frem sin dataspillstrategi for 2020-2022.

I regjeringens strategi for dataspill fremheves det som kultur, næring og fritidsaktivitet. Spilling er kommet for å bli, sier Bjerkvik.

Et feilaktig bilde

Til tross for at perspektivet på dataspilling som aktivitet er i endring, tror Bjerkvik det fortsatt hersker en feiloppfatning om hva en gamer er.

– Jeg tror rett og slett at det er skapt et bilde som ikke helt stemmer, av at en gamer skal være en som ikke kan være en ressurs. Kanskje var det sånn for lenge siden, men det er ikke sånn i dag. De fleste unge i dag har et forhold til spill. Jo mer tilgjengelig det blir, dess flere spiller, og de lærer nyttige ting av det, sier Bjerkvik.

Anders Bjerkvik

Anders Bjerkvik

Leder for forretningsutvikling i Manpower region vest

Foto: Manpower

På Arna Videregående avkrefter de myten om at dataspilling og skole ikke passer sammen. De har satt positive spillerfaringer i system.

Dataspill er Norges mest populære hobby, men ikke alle har fått med seg hva spilling gir av positive egenskaper. Sindre Rygg er lærer ved e-sportslinjen på Arna Videregående skole, og tidligere profesjonell e-sportutøver. Han ser mange positive effekter som spillingen har for hans elever.

– De positive egenskapene er mange. Blant annet pågangsmot, det å ta imot beskjeder og gjennomføre oppgaver, det å kommunisere og det å løse konflikter, sier Rygg.

Aktuelt som toppidrett

På Arna Videregående skole lever e-sportelevene som toppidrettsutøvere. De lærer om taktisk planlegging, tekniske ferdigheter, i tillegg til kosthold og restitusjon. E-sportelevene opplever at de får relevant erfaring.

– Spillingen er i en positiv utvikling. Folk blir mer og mer opplyst om hvilke positive egenskaper spillerfaring kan gi, sier Rygg.

Sindre Rygg

Sindre Rygg

Lærer ved e-sportlinja på Arna videregående skole og tidligere profesjonell e-sportutøver

Foto: Manpower

Oppfordrer skeptikere til å vise nysgjerrighet

Økt fokus på spilling som noe positivt, har åpnet nye dører for mennesker med spillerfaring. Rygg vil oppfordre foreldre og arbeidsgivere som fortsatt er skeptikere, til å være mer nysgjerrige på hva spillingen egentlig går ut på.

– Hvis du har et barn som spiller, snakk med dem om spillet og hvilke målsetninger de har. Sett deg inn i hva spillingen dreier seg om. Og hvis du som arbeidsgiver er skeptisk til hva godt som kan komme ut av spilling, vil jeg anbefale å se på noe av forskningen som er gjort på området – den er ganske tydelig, sier Rygg.

Dersom du ønsker å se hvilke egenskaper du utvikler som følge av spilling, kan du gå inn på manpower.no/spillerfaring. Sett spillerfaring på CV-en hos Manpower. Manpower – døråpneren til arbeidsmarkedet.

Av Gabrielsen, ManpowerGroup

Next article