Home » Gaming » Vi satser på dataspill
Gaming

Vi satser på dataspill

Lubna Jaffery (Ap), Kultur- og likestillingsminister. Foto: Ilja C. Hendel/KUD

Mange nordmenn har vært opptatt av dataspill i flere tiår. For mange har det betydd å utvikle seg selv som e-sport-utøvere, og kanskje satse for å bli best.

For andre har det handlet om å utvikle spill, bedrifter, organisasjoner eller møteplasser, eller å bruke dataspill som en arena for å utøve annet fagarbeid, som undervisning eller psykologi. Veldig mange av oss har også bare spilt for opplevelsens skyld.

Så har noen kanskje opplevd at det offentlige ikke alltid har bidratt best mulig til å realisere de mange mulighetene som ligger på dataspillområdet. Mange har også opplevd utfordringer og negative sider ved dataspillkulturen, for eksempel hets og trakassering.

Vil bidra til en god dataspillkultur

Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. Derfor la vi frem vår plan for dataspillpolitikken mot slutten av fjoråret gjennom «Tid for spill – regjeringens dataspillstrategi 2024-2026». Med denne strategien vil vi utvikle dataspill som kunst- og kulturuttrykk, og som en næring.

Ikke minst vil vi bidra til en inkluderende, trygg og tilgjengelig dataspillkultur. Dette innebærer blant annet at vi ønsker å se bunnsolid organisering av fritidsaktiviteten dataspill og e-sport, en organisering der alle spillere kan få møtes på de trygge, inspirerende og inkluderende arenaene de fortjener. Og vi ønsker oss en offentlig sektor som faktisk har god kompetanse på dataspillkultur, som forstår kulturens verdier, muligheter og utfordringer.

For å få til dette vil regjeringen blant annet opprette et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk Filminstitutt (NFI), i samarbeid med Kulturtanken og Medietilsynet. Kompetansesenteret skal samle, bygge og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur, først og fremst spill som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

Innføring av prøveordning

For å få flere gode, fysiske møteplasser og mer aktivitet, vil vi innføre en prøveordning for tilskudd til innkjøp av dataspill og dataspill-lisenser til bruk av barn og unge i offentlige rom som bibliotek, fritidsklubber, eller offentlige arrangementer – både fysiske og digitale. Andre tiltak omfatter å få utarbeidet nasjonale retningslinjer for inkludering og mot hets og trakassering, og utredning av trygge digitale servere for de mest populære spillene for barn fra åtte til tolv år.

At Gaming nå velger å sette søkelys på strategien, bidrar ikke bare til å synliggjøre regjeringens politikk og virkemidler på området. Denne utgaven av Gaming bidrar også til nødvendig diskusjon og meningsbrytning om regjeringens dataspillsatsing. Det fortjener feltet og leserne. God lesning!

Av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Neste artikkel