Skip to main content
Home » Gaming » Universitetet for deg som er opptatt av det grønne skiftet
Sponset

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr flere relevante linjer innen realfag og teknologi. – Det jeg lærer på datavitenskap kan brukes til nesten alt, forteller Yva Sandvik som studerer ved NMBU.

Yva Jacob Sandvik (24) har alltid hatt lett for å tilegne seg kunnskap innen realfag. Da hun var ferdig med videregående tok hun et friår for å finne ut hva hun skulle studere, og etter en del fundering falt valget på NMBU.

– Jeg ville ha en utdannelse som ga sikre jobbmuligheter, og siden jeg ikke visste akkurat hva jeg hadde lyst til å jobbe med valgte jeg realfag. Årsaken er at en utdanning innen realfag gir meg et faglig grunnlag som åpner for mange forskjellige jobber, forklarer Yva.

Yva startet først på bioteknologi, som hun tok en bachelorgrad i, men valgte deretter å fortsette studiene med sikte på en toårig master innen datavitenskap på fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK) ved NMBU.

– Det jeg lærer på datavitenskap kan brukes til nesten alt og blir en fin plattform som gjør at det kommer til å åpne seg mange muligheter for meg, forklarer Yva.

Realtek-studiene

Forskningsmiljøet på REALTEK jobber med teknologi, digitalisering og automatisering for verdiskapning i samfunnet. De utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning. Blant fagene de foreleser i finner vi, foruten datavitenskap, blant annet anvendt robotikk og det svært ettertraktede geomatikkstudiet.

Anders Walberg Nilssen (22) startet på NMBU rett etter vidergående i 2017. Han studerer industriell økonomi, som gjerne forkortes Indøk. Det inngår også i fakultetets tilbud. Enkelt forklart innebærer Indøk en kombinasjon av sivilingeniør- og siviløkonomstuidiet. På studiet tar Anders en spesialisering innen konstruksjonsteknikk og innovasjon.

– På videregående skjønte jeg tidlig at jeg var interessert i realfagene. Og da jeg fant Indøk, så forsto jeg at dette ville gi meg akkurat den kombinasjonen jeg var ute etter. På Indøk blir jeg sivilingeniør innen byggfag, men får også kunnskap om økonomi og lederskap. I tillegg lærer vi mye om digitalisering som bare blir mer og mer viktig.

Lærestedet

Yva beskriver NMBU som et kompakt universitet der hun opplever nær kontakt både med studieveiledere, forelesere og administrasjonen.

– Det er lett å få hjelp, de er flinke til å informere og dialogen er god med lav terskel for å stille spørsmål eller slå av en prat i forbifarten, forklarer hun. Anders tilføyer:

Yva Jacob Sandvik (24) og Anders Walberg Nilssen (22). Foto: Robert Eik

– Dessuten er NMBU best i landet på det grønne skiftet. Alle må innom det grønne skiftet, og siden jeg vil være med å bidra til å lede næringslivet i riktig retning, mener jeg at det ikke er andre steder enn NMBU jeg kan gå. Vi har fantastiske lærekrefter her, så jeg er fornøyd og syns fagsammensetningen er bra. Vi har også praktiske fag som laboratoriefag, og i forrige uke lærte jeg for eksempel å sveise. Det at vi også lærer noe praktisk syns jeg er ekstra artig, smiler han.

Det sosiale

De fleste studentene på NMBU velger å bo i studentbyen hvor det er lett å finne nye venner og man ofte får de man studerer med som gode naboer. Under normale forhold, uten korona, er det også veldig mye som skjer på Samfunnet og i ulike foreninger i tilknytning til universitetet. Med andre ord ligger forholdene godt til rette for dem som ønsker å kombinere studiene med et aktivt sosialt miljø, slik at studentene kan utvikle seg på flere arenaer, og ikke bare på det akademiske planet.

Tett kontakt med næringslivet

NMBU er opptatt av at det skal være kort vei mellom akademia og næringslivet. Derfor har de utstrakt bruk av gjesteforelesere og gjennomfører karrieredager der studentene kan treffe fremtidige arbeidsgivere.

– Vi har hatt flere gjesteforelesninger, og jeg husker spesielt én der tidligere studenter holdt forelesning om sin egen start-up og om hvordan de hadde jobbet seg frem for å komme dit de er i dag. Det var kjempespennende, sier Yva.

– Ja, gjesteforelesninger er bra, samtykker Anders.

– Noen av de vi har hatt har faktisk vært blant de fremste ekspertene innen sine fag i hele verden, og sånne folk er det artig å få førstehåndsinformasjon fra, tilføyer han.

Studentene på NMBU omtaler også karrieredagene i positive vendinger:

– Da får vi muligheten til å treffe fremtidige, potensielle arbeidsgivere, det er artig, og ikke minst ser vi at studenter fra NMBU er veldig etterspurt i næringslivet, for det er mange som er ute etter oss. At universitetet ligger på Østlandet er nok også en fordel siden nesten alle de viktigste bedriftene i Norge er representert her, og det gjør kanskje også at vi får tettere kontakt med de arbeidsgiverne som betyr mest.

Mange muligheter

Anders sikter mot en fremtid som sivilingeniør innen byggfag, og ambisjonen er å lede den norske byggebransjen i en grønnere retning. Med en kombinasjon av tekniske fag, økonomi, innovasjon og ledelse bør han være godt rustet til oppgaven.

Yva har ikke bestemt seg for akkurat hva hun ønsker, men sier at grunnlaget er lagt for å kunne velge bredt innen jobber som for eksempel IT-konsulent, utvikler, businesstrategi, dataanalyse, datahåndtering og forskning. Mulighetene er mange.

– Jeg tror det er viktig å reflektere litt over hva du ønsker å bli og å velge noe du tror du kommer til å like. Hvis du ikke skulle like det du studerer, må du heller tørre å slutte enn å tvinge deg igjennom bare for å fullføre, er Yvas råd.

– Husk også at det å studere handler om mer enn å lære noen fag. Det handler vel så mye om den du blir mens du lærer. Et studie på NMBU legger forholdene til rette for at vi kan bli den beste versjonen av oss selv, derfor er det så bra her, avslutter Anders.

Av Tom Backe

Next article